Als pastoor van de Sint Martinusparochie mag ik u graag welkom heten op onze website. Sinds het voorjaar mag ik pastoor zijn van de Sint Franciscuskerk en plebaan van de Sint Jozefkathedraal.

In en om onze kerken is een zeer rijk, kerkelijk leven waar jong en oud aan mee doet. Daarin doen geboren Stadjers, parochianen met wortels in het (verre) buitenland, studenten en jonge gezinnen van harte mee. 

Op deze site kunt u ontdekken wat wij als rooms-katholieke gemeenschap voor u kunnen én willen betekenen. Weet dat u welkom bent bij de activiteiten van onze parochie, in het bijzonder bij één van onze zondagse of dagelijkse vieringen.

Pastoor-plebaan Victor Maagd.

Sint Jozefkathedraal

Radesingel 2, Groningen

Zondag

11:00 uurHoogmis
17:00 uurLatijnse H. Mis (niet op de 1e zondag van de maand)

Maandag t/m woensdag en vrijdag

12:00 uurAngelus, Rozenhoedje en aansluitend het middaggebed
12:30 uurH. Mis

Donderdag

11:30-12:30Uitstelling van het allerheiligste
12:30 uurH. Mis

Zaterdag

09:00 uurH. Mis (Nederlands)
16:00 uurBiechtgelegenheid
17:00 uurH. Mis (Engels)

🙜

De vieringen zijn ook thuis te volgen via: https://www.youtube.com/@StMartinusGroningen

Elke zondag is er tijdens de Hoogmis van 11:00 uur een kinderwoorddienst, en voor de kleinsten een crèche. Bij alle activiteiten voor kinderen zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving, met altijd meer dan één begeleider aanwezig.

Sint Franciscuskerk

Zaagmuldersweg 67, Groningen

Zondag

09:30 uurHoogmis
12:00 uurH. Mis (Pools)

 

Heilige Drieëenheid

Zo. 26 mei 2024
St. Franciscuskerk: 09:30 uur
St. Jozefkerk: 11:00 uur

„Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, en doopt hen in de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles dat Ik u bevolen heb.”
Mattheüs 28:19

9eZondag door het Jaar

Zo. 2 juni 2024
St. Franciscuskerk: 09:30 uur
St. Jozefkerk: 11:00 uur

„De sabbat is gemaakt om de mens maar niet de mens om de sabbat. De Mensenzoon is dus Heer, ook van de sabbat.”
Marcus 2:27-28

Heilig Hart van Jezus

Vr. 7 juni 2024
Tijden volgen z.s.m.

„Moogt gij in staat zijn, met alle heiligen te vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat.”
Efeze 3:18-19

Onbevlekt Hart van Maria

Za. 8 juni 2024
Tijden volgen z.s.m.

„’Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?&rsquo Ze begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.”
Lucas 2:49-51

Note: The International Sunday Mass is always celebrated in English on Saturday, from 17:00 - 18:00 hours, at the St. Joseph Cathedral.

UIT DE BIJBEL


De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.


EN LATEN WIJ OP ELKAAR LETTEN

door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

(Hebreeën 10:24-25)
Samen kerk zijn


EEN PAROCHIE
VAN JONG
EN OUD


Betrokken priesters, vrijwilligers en parochianen die enthousiast met elkaar werken aan de missie en ontwikkeling van de Rooms-Katholieke Kerk: mannen en vrouwen die, in Christus verenigd, het geloof vieren, leren, verdiepen en er gemeenschappelijk naar leven.

Er is plaats voor iedereen van goede wil.

Welkom

Christus is het hoogste Goed. Aan Christus komt de lof toe, die wij vieren met het gezang en het gebed.

Welkom

De sacramenten hebben een centrale plaats: de H. Eucharistie, doop en vormsel, huwelijk en priesterwijding, biecht en ziekenzalving. Uiteraard worden ook Katholieke uitvaarten verzorgd.


Welkom

Voor geïnteresseerden is er catechese, voor kinderen de wekelijkse Kinderwoorddienst, voor volwassenen lezingen uit de Heilige Schrift, en extraparochiale activiteiten zoals gastsprekers.

Welkom

Doordeweeks bidden wij het Angelus, Rozenhoedje en Middaggebed, op donderdag is er daarnaast de uitstelling van het Allerheiligste; maandelijks zijn er seniorenavonden en middagen voor jongeren en voor dak- en thuislozen.VIERINGEN
OP TWEE LOCATIES


De Kathedrale kerk van de H.H. Martinus en Jozef, ook wel de Sint-Jozefkathedraal aan de Radesingel 2, is een neogotisch rijksmonument ontworpen door architect Pierre Cuypers, gebouwd tussen 1885 en 1887, en is de kathedrale kerk van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

De Sint Franciscuskerk aan de Zaagmuldersweg 67 is een gemeentelijk monument ontworpen in de stijl van Paul Bellot, gebouwd tussen 1932 en 1934, en gewijd aan Sint Franciscus van Assisi, van wie een hoeksteen is ingemetseld in de toren.

  • Dagelijkse Eucharistievieringen in de Sint Jozefkathedraal en op zaterdag de Internationale Mis.
  • Elke zondag is er een Hoogmis in de Sint Franciscuskerk.
  • Beide kerken zijn voor verscheidene doeleinden te huur. Meer informatie volgt op deze plek.

Steun uw parochie!

De Sint Martinusparochie is financieel volledig afhankelijk van donaties en contributies. Daarbij is de parochie door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Dit kan terugkerende donateurs een groot financieel voordeel opleveren.

Voor uw kerkbijdrage:

Bank: NL89 INGB 066 991 2719
Giro: NL92 INGB 000 001 1750

Hartelijk dank voor uw gift.