De Sint Martinus­parochie


Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerkgebouwen: de kathedrale Sint Jozefkerk, Radesingel 2, en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.


PASTOOR-PLEBAAN

Plebaan: pastoor aan een kathedrale kerk
 

Victor Maagd

Pastoor drs. V.A.H. (Victor) Maagd (Bogor, Indonesië, 1978).


Sinds 2024 is hij plebaan van de kathedrale kerk van de heilige Jozef en pastoor van de Sint Martinusparochie.


Pastoor Maagd woont in de plebanie naast de kathedraal aan de Radesingel 4. Daar is hij bereikbaar voor alle vragen.

SECRE­TA­RIAAT

 
 
Parochiesecretaresse

Lidy ten Voorde

Het secretariaat van de St. Martinus­parochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4, en is telefonisch bereikbaar via .

De openingstijden zijn op werkdagen van 10:00u tot 15:00u.
Op woensdag is het secretariaat gesloten.

U bent van harte welkom

Noodgevallen
Uitsluitend bij noodgevallen

kunt u bellen met het telefoonnummer .

Indien u het antwoordapparaat krijgt kunt u een bericht achterlaten. Vermeld daarbij duidelijk uw naam en telefoonnummer.

Steun uw parochie!

De Sint Martinusparochie is financieel volledig afhankelijk van donaties en contributies. Daarbij is de parochie door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Dit kan terugkerende donateurs een groot financieel voordeel opleveren.

Voor uw kerkbijdrage:

Bank: NL89 INGB 066 991 2719
Giro: NL92 INGB 000 001 1750

Hartelijk dank voor uw gift.