De Sint Martinus­parochie


Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerkgebouwen: de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.


PLEBAAN

Plebaan: pastoor aan een kathedrale kerk
 

Rolf Wagenaar

Pastoor drs. R.R.B.M. (Rolf) Wagenaar (Nijmegen, 1944) gaf na een studie kunstgeschiedenis aan de universiteit gehoor aan zijn roeping, en werd als afsluiting van zijn priesteropleiding in Rolduc in 1983 tot priester gewijd.


Sinds 2001 is hij plebaan van de Sint Jozefkathedraal en pastoor van de Sint Martinusparochie, daarvoor was hij werkzaam in het bisdom van Roermond.


Pastoor Wagenaar woont in de plebanie naast de kathedraal aan de Radesingel 4. Daar is hij bereikbaar voor alle vragen.

 

SECRE­TA­RIAAT

 
 
Parochiesecretaresse

Lidy ten Voorde

5et parochiesecretariaat van de St. Martinus­parochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4 en is telefonisch bereikbaar via 050 ⁠–⁠ 312 42 15.

De openingsuren zijn op werkdagen van 10:00u tot 15:00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.

U bent van harte welkom

Noodgevallen
Uitsluitend bij noodgevallen

kunt u bellen met het telefoonnummer 050-3112909.

Indien u het antwoordapparaat krijgt kunt u een bericht achterlaten. Vergeet daarbij niet uw naam en telefoonnummer.

Steun uw parochie!

De Sint Martinusparochie is financieel volledig afhankelijk van donaties en contributies. Daarbij is de parochie door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Dit kan terugkerende donateurs een groot financieel voordeel opleveren.

Voor uw kerkbijdrage:

Bank: NL89 INGB 066 991 2719
Giro: NL92 INGB 000 001 1750

Hartelijk dank voor uw gift.