De Sint Martinus­parochie


Welkom op de website van de Sint Martinusparochie in Groningen. De Rooms-katholieke Sint Martinusparochie te Groningen valt onder het bisdom Groningen-Leeuwarden en beheert twee kerkgebouwen: de Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 en de Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67.


SECRE­TA­RIAAT

 
 
Parochiesecretaresse

Lidy ten Voorde

5et parochiesecretariaat van de St. Martinus­parochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4 en is telefonisch bereikbaar via 050 ⁠–⁠ 312 42 15.

De openingsuren zijn op werkdagen van 10:00u tot 15:00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.

U bent van harte welkom

Noodgevallen
Uitsluitend bij noodgevallen

kunt u bellen met het telefoonnummer 050-3112909.

Indien u het antwoordapparaat krijgt kunt u een bericht achterlaten. Vergeet daarbij niet uw naam en telefoonnummer.

Steun uw parochie!

De Sint Martinusparochie is financieel volledig afhankelijk van donaties en contributies. Daarbij is de parochie door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Dit kan terugkerende donateurs een groot financieel voordeel opleveren.

Voor uw kerkbijdrage:

Bank: NL89 INGB 066 991 2719
Giro: NL92 INGB 000 001 1750

Hartelijk dank voor uw gift.