Helpen vanuit het hart

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de parochie St. Martinus is een instelling die zich inzet voor mensen die tijdelijk financiële hulp nodig hebben. We richten ons op vooral op individuen en gezinnen. De PCI werkt vanuit de christelijke overtuiging dat we geroepen zijn om dienstbaar te zijn aan de samenleving en aandacht te schenken aan de noden en behoeften van onze medemensen. Zo dragen we bij aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

Dit zijn concrete daden van liefde en zorg voor onze naasten. Wilt u weten wat de werken van barmhartigheid zijn en wat de PCI ermee doet? Lees dan verder!

Actie Kerkbalans

De werken van barmhartigheid

Samen zijn we kerk in onze parochie

Zeven werken van barmhartigheid

De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid

• Spijzigen van hongerigen
• Het laven van dorstigen
• Het kleden van naakten
• Herbergen van vreemdelingen
• Bezoeken van zieken
• Het bezoeken van gevangenen
• Het begraven van doden

De zeven geestelijke werken van barmhartigheid

• De zondaars vermanen
• De onwetenden beleren
• De bedroefden troosten
• In moeilijkheden goede raad geven
• Het onrecht geduldig lijden
• Beledigingen vergeven
• Voor de levenden en overledenen bidden

(Bron)

Wat doet de PCI

met de werken van barmhartigheid?

Onze missie is om bekend te maken wat we kunnen doen en we willen werken vanuit een visie op de werken van barmhartigheid. Op deze manier wordt duidelijker wat voor soort aanvragen we kunnen honoreren.

Een aantal voorbeelden van wat we doen of willen doen zijn:

• Inzamelen van tweedehands kleding en speelgoed voor mensen die het nodig hebben
• Paaspakketten verzorgen voor mensen binnen de parochie die het kunnen gebruiken
• Bijdragen aan de huisraad van vluchtelingen of statushouders in de parochie
• Zieken en ouderen bezoeken en een bloemetje geven, wat wordt gefinancierd door de PCI
• Actief inzetten op het bereiken van gezinnen die net boven de grens van het minimumloon leven, bijvoorbeeld door te helpen met een bijdrage voor fietsen of sportkleding voor kinderen
• Geestelijke nood verlichten door bijvoorbeeld boeken te geven aan kinderen die hun eerste communie of vormsel doen, of door bij te dragen aan een vormingsprogramma voor kinderen, tieners, jongeren of gezinnen.

We willen deze ideeën verder uitwerken en concretiseren. Daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Hoe kunt u de PCI steunen?

Er voor elkaar zijn

Er zijn verschillende manieren waarop u de PCI kunt steunen.

U kunt:

• Een aanvraag indienen voor uzelf of voor iemand anders die hulp nodig heeft. U kunt contact met ons opnemen via of via de pastoor. Wij behandelen uw aanvraag vertrouwelijk en discreet.
• Vrijwilliger worden bij de PCI. Wij zoeken mensen die mee willen helpen met het inzamelen van kleding, het bezoeken van zieken of ouderen, het organiseren van activiteiten of het promoten van de PCI. Heeft u tijd en talent om ons te ondersteunen? Meld u dan aan via of via de pastoor.
• Ambassadeur worden van de PCI. Wij zoeken mensen die een goed zicht hebben op de noden van onze doelgroepen en die ons kunnen informeren en adviseren. Bent u betrokken bij een organisatie, instelling of parochiële activiteit die raakvlakken heeft met de PCI? Dan horen wij graag van u via .
• Samenwerken met de PCI. Wij zoeken contact met gelijkgestemde organisaties die zich ook inzetten voor de sociale rechtvaardigheid. Denk bijvoorbeeld aan de Vincentiusvereniging, het Jan Kroonfonds, Schuldhulpmaatje, etc.

Door samen te werken kunnen we elkaar versterken en meer mensen helpen. Heeft u interesse in een samenwerking met de PCI? Laat het ons weten via .

Tenslotte

Wilt u meer weten over de PCI of een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op via of via de pastoor. U kunt ook een donatie doen op IBAN NL26ABNA0446581690 t.n.v. PCI Martinus Parochie GR.

Naast de bijdragen vanuit de SCI Groningen (Stichting Caritas Instelling Groningen, is de PCI is afhankelijk van uw steun om haar werk te kunnen doen. Uw donatie maakt het verschil voor mensen die het moeilijk hebben. Met uw gift helpt u de PCI om de werken van barmhartigheid te verrichten, elke gift, groot of klein, is van harte welkom en wordt goed besteed. Hartelijk dank voor uw steun!