Lidy ten Voorde

Het parochiesecretariaat van de St. Martinus­parochie is gevestigd in de pastorie aan de Radesingel 4 en is telefonisch bereikbaar via 050 ⁠–⁠ 312 42 15.

De openingsuren zijn op werkdagen van 10:00u tot 15:00u. Op woensdag is het secretariaat gesloten.

Noodgevallen

Bij noodgevallen kunt u bellen met het telefoonnummer 050-311 29 09.

Indien u het antwoordapparaat krijgt kunt u een bericht achterlaten. Vergeet daarbij niet uw naam en telefoonnummer te noemen.