Drieëndertigste Zondag door het Jaar – A
Dertigste Zondag door het Jaar – A
29 oktober 2023
Eerste Zondag van de Advent – B
3 december 2023
Dertigste Zondag door het Jaar – A
29 oktober 2023
Eerste Zondag van de Advent – B
3 december 2023
 

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR
GEHOUDEN OP ZONDAG 19 NOVEMBER 2023
IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN.


Het Evangelie van de talenten op de voorlaatste Zondag van het Kerkelijk jaar gaat over het eindoordeel, als Christus wederkomt.

Dan zal Hij oordelen over wat wij met onze talenten hebben gedaan. 

Wij hebben alles ontvangen: het leven, de liefde, het geloof, onze gewone menselijke bekwaamheden en mogelijkheden.

In het scheppingsverhaal lezen we, dat God de wereld aan de mensen heeft toevertrouwd. Het beheerderschap van de wereld is ons gegeven met de bedoeling om daar iets goeds mee te doen: eerbied voor het menselijk leven, de voornaamste gave Gods, vanaf de nog niet geborenen tot de mensen in hun stervensfase. Iedereen heeft recht op leven. Ook een goed beheer van de natuurlijke rijkdommen, eerlijke verdeling ervan en het bevorderen van vrede en rechtvaardigheid. Dat mogen mensen aan elkaar doorgeven. 

En dat gebeurt in de eerste plaats in het gezin, bestaande uit vader, moeder en kinderen, zoals in de hele mensengeschiedenis. Daar ontvangt men het leven, de liefde en ook het geloof, om er zelf vorm aan te gaan geven. 

In liefde en geborgenheid leert men het leven kennen. Daar vindt de eerste ontplooiing van een mens plaats. Daar, in het gezin, hoeft men zijn aanwezigheid niet te verdedigen of te rechtvaardigen. Daar bouwt men geleidelijk zijn persoonlijkheid op. Ouders geven hun kinderen mee, wat zij nodig en goed vinden, ook al vindt een kind niet alles meteen leuk. 

Ik vraag mij wel eens af, of ouders hun kinderen in die eerste 10/12 jaren nog wel durven opvoeden. Het is niet goed om in die eerste zo belangrijke levensjaren, de meest vormende, kinderen vrij te laten kiezen. Voor hun stabiliteit is het goed, dat ze gewoon bepaalde dingen moeten doen en meedoen. Diep in hun hart vragen ze daar ook om, grenzen leren kennen. Dat hebben ze nodig. 

Een vader vertelde me eens, dat hij met één zoon vaak in de clinch lag en juist die zoon hing later het meest aan hem. 

Een oude vrouw vertelde me, dat ze eigenlijk nooit meer in de Kerk was geweest, maar dat ze nog iedere avond haar drie Weesgegroetjes bad, zoals ze dat van haar moeder had geleerd. 

In het gezin ontdek je ook, dat je niet het middelpunt van de wereld bent, je leert er ook het anders zijn van anderen kennen en men leert er delen. 

Men leert er bemind te worden, anderen lief te hebben en men ervaart er ook de eerste conflicten, beproeving en verdriet. 

Verrijkt door de ervaringen in het gezin kan men de buitenwereld in gaan, de samenleving binnengaan. 

Het gezin is de eerste en onvervangbare school van het menselijk en maatschappelijk leven. 

Een aalmoezenier in militaire dienst, lang geleden en in een bepaald rustiger samenleving, zei me, dat 90% van alle probleemgevallen op huiselijke situaties was terug te voeren. Dat is allengs allemaal veel erger geworden door o.a. een groeiend aantal echtscheidingen – een gevaarlijke knak in het basisvertrouwen van een kind – en door alle losse relaties, waarin kinderen worden geboren. Zonder de nodige structuur, zonder duidelijke opvoeding, waarin kinderen hun mogelijkheden en ook grenzen leren ontdekken. 

Een ontwortelde samenleving, een samenleving in ontbinding, zoals de vorige koningin in een kersttoespraak zei, dat is de huidige tijd. 

Natuurlijk wordt er in een christelijk gezin gebeden, heeft God daar een duidelijke plaats en geven ouders het geloof door als het kostbaarste, wat zij hun kind voor het hele verdere leven kunnen meegeven.

Tenslotte staat God aan het begin van elk leven: Gij hebt mijn levensdraden in de moederschoot geweven, zegt de psalmist. 

De Bijbelverhalen zijn de mooiste om aan kinderen te vertellen en zij staan er open voor. Er is een sterk Godsbesef al in de jongste jaren. 

Het mooiste, wat u kinderen kunt meegeven. Ik denk aan de komende Advent(krans) en de Kerststal. Geef uw kinderen het geloof als iets moois door, beleef het met hen. Zo zullen ze ook hun medemensen tegemoet treden. 

Zo mogen ouders met hun kinderen meebouwen aan een menselijke samenleving, met de hulp van Gods genade!


Amen.

 
Drieëndertigste Zondag door het Jaar – A
Deze site gebruikt enkel cookies voor de basis­func­tio­naliteit. Er wordt geen gebruik gemaakt van site-analyse of cookies van derden.