17 juli 2023
Christenvervolging en godsdienstvrijheid
Als we opkomen voor onze vrijheid om het christelijk geloof te belijden, moeten we ook opkomen voor de vrijheid van andere godsdiensten. Tussen haakjes: de godsdienstvrijheid (...)
14 juli 2023
Beveiligingsincident email secretariaat
Het parochiebestuur ziet zich genoodzaakt om de parochianen te verwittigen van een incident waarbij kwaadwillenden zich op of rond 6 juni j.l. door middel van phishing […]
Beveiligingsincident email secretariaat
Deze site gebruikt enkel cookies voor de basis­func­tio­naliteit. Er wordt geen gebruik gemaakt van site-analyse of cookies van derden.