Twaalfde Zondag door het Jaar – A
25 juni 2023
Veertiende Zondag door het Jaar – A
9 juli 2023
Twaalfde Zondag door het Jaar – A
25 juni 2023
Veertiende Zondag door het Jaar – A
9 juli 2023
 

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R.WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 2 JULI 2023 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN.

 

Het christelijk geloof betreft niet zozeer een leer. Wij zijn ook geen mensen van het boek, zoals moslims welwillend zeggen. Het gaat om een persoon, Jezus Christus, God zelf, naar ons toe gekomen als één der onzen. Die ons het leven is komen brengen en met name het centrale gegeven daarin: de liefde. Niet dat de liefde een nieuw gegeven was. Die was door de Schepper al gegeven in de schepping, die goed was, zeer goed. Met de mens, man en vrouw, als hoogtepunt. De mens echter heeft de zonde in de wereld gebracht, in de tweedracht tussen Adam en Eva, dan de broedermoord, het kwaad, dat zich uitbreidt en de zondvloed tot gevolg heeft. Het gaat verder in het verhaal van de toren van Babel – de mensen willen Gode gelijk zijn. En zo is da nu ook weer, verdeeldheid en verwarring, elkaar niet meer willen verstaan.

Christus, de Godmens (ons geloof is vol paradoxen) is gekomen om ons te tonen, wat liefde eigenlijk is: zichzelf geven. Dat heeft Hij de mensen voorgehouden in tal van parabels, verhalen over zonde en vergeving en tenslotte in zijn zelfgave aan het kruis, omwille van ons en zo heeft Hij het leven gebracht, die andere grote paradox, door de dood, in zijn verrijzenis. Belofte voor ons, zoals ons in de Tweede Lezing werd voorgehouden.

Maar er is toch nog steeds zoveel mis in de wereld: wat mensen elkaar aandoen in oorlogen en geweld. Vandaag denken we aan de wreedheden in het slavernijverleden, zoals bijvoorbeeld werd beschreven door Anton de Kom. Het staat ook haaks op de christelijke boodschap, dat alle mensen geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom zijn alle mensen gelijk in waardigheid. Dat heeft bijvoorbeeld de Tilburgse missionaris Petrus Donders beseft, die als missionaris in Suriname in de 19e eeuw zich heeft ingezet voor leprapatiënten, die uitgestotenen waren, als ook marrons, nazaten van de ontsnapte slaven. Zo waren er ook gelovigen, die slaven kochten om ze vrij te laten. Echter, zeggen onze bisschoppen in een schrijven, we zijn ons ervan bewust dat mensen, die nu leven, kunnen lijden onder de zondige structuren uit het verleden.

We mogen evenwel niet vergeten, dat er ook in onze tijd allerlei vormen van slavernij bestaan, daar waar sprake is van politieke en economische onderdrukking, kinderarbeid, prostitutie, gedwongen huwelijken, waar miljoenen onder lijden.

De gebrokenheid van onze wereld komt niet alleen door de eerste zonde, maar door iedere zonde, die wordt begaan. “ All you need is love” , zongen de Beatles. Liefde kan de wereld beter maken, maar dan wel de echte liefde, die niet zichzelf zoekt, maar de ander, de anderen.

Hebben zo niet door de eeuwen heen tal van kloosterzustercongregaties onderwijs en zorg in de wereld gebracht en nog steeds elders in de wereld – zo ook broeder – en paterscongregaties. Nu overal inheems en zijn wij missiegebied geworden en komen zij naar ons, omwille van Christus.

HIJ moet eigenlijk centraal staan in ons leven. Dan zullen wij ons steeds weer bewust zijn van het goede en het kwade, ook in onszelf.

Verbeter de wereld en begin bij u zelf, blijft nog steeds een gouden slogan.

Met de hulp van Gods genade kan er zoveel moois tot stand komen.

Amen.

 
Dertiende Zondag door het Jaar – A
Deze site gebruikt enkel cookies voor de basis­func­tio­naliteit. Er wordt geen gebruik gemaakt van site-analyse of cookies van derden.