• 25 februari 2024

  Tweede Zondag van de Veertigdagentijd – B


  Het Evangelie van deze tweede Zondag van de Veertigdagentijd is een bemoediging voor ons, die nog aan het begin van de Veertigdagentijd staan. Echter, het Paasfeest is geen goedkope vreugde. Er is geen Paaszondag zonder Goede Vrijdag, geen verrezen Heer zonder een gekruisigde Christus. Zo kunnen we de berg Tabor en Golgotha zien als de schering en inslag van een weefsel. Want Heerlijkheid en (…)

  Lees verder
 • 31 december 2023

  Oudjaar – B


  Wat is een cliché? Een gemeenplaats, altijd weer gebruikte, telkens overgenomen uitdrukkingen of woorden. De betekenis is eigenlijk versleten, maar we kunnen niet zonder. Wat we voelen in bijzondere momenten van vreugde en verdriet, van harte gefeliciteerd en van harte gecondoleerd spreken we zo uit. Ook de overgang van het oude naar het nieuwe jaar is een moment van versleten zinnen, maar ze zijn (...)

  Lees verder
 • 31 december 2023

  Feest van de H. Familie – B


  Het Feest van de H. Familie is nog niet zo oud: pas einde 19e eeuw ingesteld door Paus Leo XIII. Toen was onze Kerk net gebouwd en werd bij de voorstelling van het leven van Jozef ook een grisaille aangebracht, waarin de Heilige Familie wordt getoond. Mogelijke reden is geweest om het Heilig Huisgezin ten voorbeeld te stellen, is (...)

  Lees verder
 • 25 december 2023

  Hoogfeest van Kerstmis – B


  Meer nog dan andere jaren staat de schijnwerper op de Kerststal gericht. Het is immers dit jaar 800 jaar geleden, dat de H. Franciscus van Assisi in het nabijgelegen Greccio de eerste kerststal opzette in een grot. Niet deed hij dat, om van het mysterie van de menswording van God een idylle te maken. Beelden spreken sterker en directer om iets over te brengen. Hij wilde duidelijk maken, hoe ongelooflijk het was, dat deze meest uitzonderlijke geboorte zo schamel was, met een gemis van alles, wat een pasgeboren (…)

  Lees verder
 • 3 december 2023

  Eerste Zondag van de Advent – B


  Advent komt van het Latijnse woord Adventus. Adventus Domini: de komst van de Heer. Want wij leven in de eindtijd sinds Christus Hemelvaart. Op deze eerste Zondag wordt onze blik daarop gericht, zoals in de afgelopen Zondagen van het voorbije kerkelijk jaar, op de wederkomst van de Heer en hoorden we wederom de oproep tot waakzaamheid, want ge kent dag noch uur. Uit Jesaja hoorden we (…)

  Lees verder
 • 19 november 2023

  Drieëndertigste Zondag door het Jaar – A


  Het Evangelie van de talenten op de voorlaatste Zondag van het Kerkelijk jaar gaat over het eindoordeel, als Christus wederkomt. Dan zal Hij oordelen over wat wij met onze talenten hebben gedaan. Wij hebben alles ontvangen: het leven, de liefde, het geloof, onze gewone menselijke bekwaamheden en mogelijkheden. In het scheppingsverhaal lezen we, dat God de (…)

  Lees verder
 • 29 oktober 2023

  Dertigste Zondag door het Jaar – A


  Er is geen twijfel meer mogelijk, de herfst heeft definitief zijn intrede gedaan. Het wordt kouder, natter en kaler in de natuur. De duisternis valt steeds vroeger in. Precies nu bemoedigt de Kerk ons met twee bijzondere Vieringen, twee bijzondere dagen van hoop en verbondenheid, die over deze (…)

  Lees verder
 • 22 oktober 2023

  Negenentwintigste Zondag door het Jaar – A


  Op deze missiezondag wil ik de patrones van de missies, de H. Theresia van Lisieux, onder uw aandacht brengen. Zelf is ze nooit missionaris geweest, zoals wij dat kennen. Eerder het tegendeel ervan. Ze leefde als Karmelietes in een klooster in Lisieux, was lichamelijk zwak en stierf slechts 24 jaar oud, één geschrift nalatend, “L’ histoire d’une âme”, de geschiedenis van een ziel. (De kleine Theresia ter onderscheiding van Theresia van Avila). In 1873 is zij geboren, nu dus 150 (…)

  Lees verder