• 19 november 2023

  Drieëndertigste Zondag door het Jaar – A


  Het Evangelie van de talenten op de voorlaatste Zondag van het Kerkelijk jaar gaat over het eindoordeel, als Christus wederkomt. Dan zal Hij oordelen over wat wij met onze talenten hebben gedaan. Wij hebben alles ontvangen: het leven, de liefde, het geloof, onze gewone menselijke bekwaamheden en mogelijkheden. In het scheppingsverhaal lezen we, dat God de (…)

  Lees verder
 • 29 oktober 2023

  Dertigste Zondag door het Jaar – A


  Er is geen twijfel meer mogelijk, de herfst heeft definitief zijn intrede gedaan. Het wordt kouder, natter en kaler in de natuur. De duisternis valt steeds vroeger in. Precies nu bemoedigt de Kerk ons met twee bijzondere Vieringen, twee bijzondere dagen van hoop en verbondenheid, die over deze (…)

  Lees verder
 • 22 oktober 2023

  Negenentwintigste Zondag door het Jaar – A


  Op deze missiezondag wil ik de patrones van de missies, de H. Theresia van Lisieux, onder uw aandacht brengen. Zelf is ze nooit missionaris geweest, zoals wij dat kennen. Eerder het tegendeel ervan. Ze leefde als Karmelietes in een klooster in Lisieux, was lichamelijk zwak en stierf slechts 24 jaar oud, één geschrift nalatend, “L’ histoire d’une âme”, de geschiedenis van een ziel. (De kleine Theresia ter onderscheiding van Theresia van Avila). In 1873 is zij geboren, nu dus 150 (…)

  Lees verder
 • 15 oktober 2023

  Achtentwintigste Zondag door het Jaar – A


  In de eerste lezing kondigt de profeet Jesaja een groot feestmaal aan, waarbij de heerlijkste gerechten opgediend en de fijnste wijnen geschonken zullen worden. En in het evangelie neemt Jezus het beeld van Jesaja over: ook Hij schildert een feest, een bruiloft. En wie organiseert die? (…)

  Lees verder
 • 8 oktober 2023

  Zevenentwintigste Zondag door het Jaar – A


  Alweer, voor de derde Zondag, gaat het over een wijngaard. Dat klinkt sympathiek in de oktobermaand, als in zuidelijker landen en zelfs in ons eigen zuiden, druivenplukkers bezig zijn om te oogsten. Het Evangelie begint ook sympathiek: een landeigenaar heeft een wijngaard aangelegd en alles mooi en goed opgebouwd en ingericht. Hij heeft alles gegeven, wat nodig was. Zo heeft God de schepping aan de mens gegeven. In het vervolg echter (…)

  Lees verder
 • 1 oktober 2023

  Zesentwintigste Zondag door het Jaar – A


  We zijn behoudender dan ons misschien lief is. We hebben een voorkeur voor het vertrouwde, het bekende. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat mensen, die ieder jaar naar dezelfde plek met vakantie gaan. Of, dichterbij, velen van u hebben een vast plekje in deze Kerk, of tenminste een vaste zijde, links of rechts, waar men gaat zitten. Van de andere kant willen we ook wel eens (…)

  Lees verder
 • 17 september 2023

  Vierentwintigste Zondag door het Jaar – A


  Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. We zeggen het steeds in het Onze Vader, maar we hebben het zó dikwijls gezegd, dat wij ons niet steeds de betekenis ervan bewust zijn. Deze bede, het Onze Vader, ons voornaamste gebed, door Jezus zelf gegeven is feitelijk de oproep van het hele Evangelie.

  Lees verder
 • 3 september 2023

  Tweeëntwintigste Zondag door het Jaar – A


  Als priester maak je zoveel mooie dingen mee, in de sacramentenbediening, in de ontmoeting met mensen en in het bijzonder in deze tijd, waar het geloof voor velen weg is gevallen, telkens weer jonge mensen, die God zoeken, die bidden en tot een “ja“ aan God willen komen in het ontvangen van het Doopsel. En dat gebeurt niet alleen hier, maar in alle grote (...)

  Lees verder