25 februari 2024
Tweede Zondag van de Veertigdagentijd – B
Het Evangelie van deze tweede Zondag van de Veertigdagentijd is een bemoediging voor ons, die nog aan het begin van de Veertigdagentijd staan. Echter, het Paasfeest is geen goedkope vreugde. Er is geen Paaszondag zonder Goede Vrijdag, geen verrezen Heer zonder een gekruisigde Christus. Zo kunnen we de berg Tabor en Golgotha zien als de schering en inslag van een weefsel. Want Heerlijkheid en (…)
31 december 2023
Oudjaar – B
Wat is een cliché? Een gemeenplaats, altijd weer gebruikte, telkens overgenomen uitdrukkingen of woorden. De betekenis is eigenlijk versleten, maar we kunnen niet zonder. Wat we voelen in bijzondere momenten van vreugde en verdriet, van harte gefeliciteerd en van harte gecondoleerd spreken we zo uit. Ook de overgang van het oude naar het nieuwe jaar is een moment van versleten zinnen, maar ze zijn (...)
31 december 2023
Feest van de H. Familie – B
Het Feest van de H. Familie is nog niet zo oud: pas einde 19e eeuw ingesteld door Paus Leo XIII. Toen was onze Kerk net gebouwd en werd bij de voorstelling van het leven van Jozef ook een grisaille aangebracht, waarin de Heilige Familie wordt getoond. Mogelijke reden is geweest om het Heilig Huisgezin ten voorbeeld te stellen, is (...)
25 december 2023
Hoogfeest van Kerstmis – B
Meer nog dan andere jaren staat de schijnwerper op de Kerststal gericht. Het is immers dit jaar 800 jaar geleden, dat de H. Franciscus van Assisi in het nabijgelegen Greccio de eerste kerststal opzette in een grot. Niet deed hij dat, om van het mysterie van de menswording van God een idylle te maken. Beelden spreken sterker en directer om iets over te brengen. Hij wilde duidelijk maken, hoe ongelooflijk het was, dat deze meest uitzonderlijke geboorte zo schamel was, met een gemis van alles, wat een pasgeboren (…)
3 december 2023
Eerste Zondag van de Advent – B
Advent komt van het Latijnse woord Adventus. Adventus Domini: de komst van de Heer. Want wij leven in de eindtijd sinds Christus Hemelvaart. Op deze eerste Zondag wordt onze blik daarop gericht, zoals in de afgelopen Zondagen van het voorbije kerkelijk jaar, op de wederkomst van de Heer en hoorden we wederom de oproep tot waakzaamheid, want ge kent dag noch uur. Uit Jesaja hoorden we (…)
19 november 2023
Drieëndertigste Zondag door het Jaar – A
Het Evangelie van de talenten op de voorlaatste Zondag van het Kerkelijk jaar gaat over het eindoordeel, als Christus wederkomt. Dan zal Hij oordelen over wat wij met onze talenten hebben gedaan. Wij hebben alles ontvangen: het leven, de liefde, het geloof, onze gewone menselijke bekwaamheden en mogelijkheden. In het scheppingsverhaal lezen we, dat God de (…)
29 oktober 2023
Dertigste Zondag door het Jaar – A
Er is geen twijfel meer mogelijk, de herfst heeft definitief zijn intrede gedaan. Het wordt kouder, natter en kaler in de natuur. De duisternis valt steeds vroeger in. Precies nu bemoedigt de Kerk ons met twee bijzondere Vieringen, twee bijzondere dagen van hoop en verbondenheid, die over deze (…)
22 oktober 2023
Negenentwintigste Zondag door het Jaar – A
Op deze missiezondag wil ik de patrones van de missies, de H. Theresia van Lisieux, onder uw aandacht brengen. Zelf is ze nooit missionaris geweest, zoals wij dat kennen. Eerder het tegendeel ervan. Ze leefde als Karmelietes in een klooster in Lisieux, was lichamelijk zwak en stierf slechts 24 jaar oud, één geschrift nalatend, “L’ histoire d’une âme”, de geschiedenis van een ziel. (De kleine Theresia ter onderscheiding van Theresia van Avila). In 1873 is zij geboren, nu dus 150 (…)
15 oktober 2023
Achtentwintigste Zondag door het Jaar – A
In de eerste lezing kondigt de profeet Jesaja een groot feestmaal aan, waarbij de heerlijkste gerechten opgediend en de fijnste wijnen geschonken zullen worden. En in het evangelie neemt Jezus het beeld van Jesaja over: ook Hij schildert een feest, een bruiloft. En wie organiseert die? (…)
8 oktober 2023
Zevenentwintigste Zondag door het Jaar – A
Alweer, voor de derde Zondag, gaat het over een wijngaard. Dat klinkt sympathiek in de oktobermaand, als in zuidelijker landen en zelfs in ons eigen zuiden, druivenplukkers bezig zijn om te oogsten. Het Evangelie begint ook sympathiek: een landeigenaar heeft een wijngaard aangelegd en alles mooi en goed opgebouwd en ingericht. Hij heeft alles gegeven, wat nodig was. Zo heeft God de schepping aan de mens gegeven. In het vervolg echter (…)
1 oktober 2023
Zesentwintigste Zondag door het Jaar – A
We zijn behoudender dan ons misschien lief is. We hebben een voorkeur voor het vertrouwde, het bekende. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat mensen, die ieder jaar naar dezelfde plek met vakantie gaan. Of, dichterbij, velen van u hebben een vast plekje in deze Kerk, of tenminste een vaste zijde, links of rechts, waar men gaat zitten. Van de andere kant willen we ook wel eens (…)
17 september 2023
Vierentwintigste Zondag door het Jaar – A
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. We zeggen het steeds in het Onze Vader, maar we hebben het zó dikwijls gezegd, dat wij ons niet steeds de betekenis ervan bewust zijn. Deze bede, het Onze Vader, ons voornaamste gebed, door Jezus zelf gegeven is feitelijk de oproep van het hele Evangelie.
3 september 2023
Tweeëntwintigste Zondag door het Jaar – A
Als priester maak je zoveel mooie dingen mee, in de sacramentenbediening, in de ontmoeting met mensen en in het bijzonder in deze tijd, waar het geloof voor velen weg is gevallen, telkens weer jonge mensen, die God zoeken, die bidden en tot een “ja“ aan God willen komen in het ontvangen van het Doopsel. En dat gebeurt niet alleen hier, maar in alle grote (...)
27 augustus 2023
Eenentwintigste Zondag door het Jaar – A
Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Aan u zal Ik de sleutels van het Rijk der hemelen geven. Het Evangelie van vandaag, genomen uit Hoofdstuk 16 van het Mattheus Evangelie vormt de grondslag van het Pausschap, of, zoals we tegenwoordig liever en beter zeggen, van het Petrusambt, om de Bijbelse grondslag ervan aan te geven. (...)
20 augustus 2023
Twintigste Zondag door het Jaar – A
Toen ik een paar dagen geleden mijn computer aan het opstarten was, vond ik bij de nieuwsberichten die dan opdoemen iets wat me interesseerde... niet dat ik veel over de man weet en zijn muziek is niet onmiddelijk mijn smaak, maar ik stuitte op een interview met Robbie Williams. De zanger spreekt zich daarin uit tegen de cancel-cultuur. Hij is van mening dat beroemdheden vandaag de dag (...)
15 augustus 2023
Maria Tenhemelopneming – A
Wij vieren vandaag het meest eigenlijke Mariafeest. Immers, wij vieren in principe van een heilige de sterfdag op aarde, als de geboortedag in de hemel. En al weten wij natuurlijk niet, wanneer Maria haar overgang naar het andere leven maakte, 15 augustus is van oudsher, vanaf de 5e eeuw, de datum van dit feest. Waarschijnlijk vanwege de inwijding van de Dormitiokerk in Jeruzalem, op de plaats waar, volgens een overlevering, Maria (...)
13 augustus 2023
Negentiende Zondag door het Jaar – A
De gebeurtenis van de storm op het meer is beeldrijk en spreekt tot onze verbeelding. De bron is Marcus, wiens Evangelie eerder werd geschreven. Mattheus legt de accenten wat anders, niet zozeer benadrukt hij het gebrek aan geloof bij de leerlingen. De klemtoon bij Mattheus ligt meer op de erkenning van de leerlingen, dat Jezus de Zoon van God is. Maar vooral heeft Mattheus het gebeuren uitgebreid met het prachtige tafereeltje, (...)
6 augustus 2023
Gedaanteverandering v.d. Heer – A
Je kunt in je leven ervaringen hebben, die zo diep gaan, dat ze je hele leven een wending geven, of zelfs totaal veranderen. Ineens kan er een vonk overslaan en weten twee mensen, dat ze voor elkaar bestemd zijn. Met deze man, of deze vrouw wil ik mijn hele leven verder. Zulke ervaringen komen ook voor in ons leven met God. De grote (...)
30 juli 2023
Zeventiende Zondag door het Jaar – A
Een schat zoeken, iets kostbaars vinden, is dat niet de droom van velen? Dan gaat het over het “hebben”, wat in onze geseculariseerde samenleving voorop staat. Maar gaat het uiteindelijk om het “hebben”, of het “zijn” ? Wij kunnen ons begraven in het nu en hier – maar dat gaat altijd voorbij. Onze toekomst als christenen ligt elders, daarna. (...)
23 juli 2023
Zestiende Zondag door het Jaar – A
In deze vakantietijd zijn velen op reis, niet weinigen naar zon en zee, anderen trekken rond en bezoeken bijvoorbeeld musea en monumenten. Ik denk nu speciaal aan Frankrijk met haar prachtige romaanse en gotische Kerken en Kathedralen. Dikwijls zijn de portalen rijk gebeeldhouwd en ziet men in de halve ronding boven de hoofddeur een uitbeelding van het Laatste Oordeel. Dat is, als het goed is, aan de westzijde van (...)
Zestiende Zondag door het Jaar – A
Deze site gebruikt enkel cookies voor de basis­func­tio­naliteit. Er wordt geen gebruik gemaakt van site-analyse of cookies van derden.